به گزارش عصر دهیار، رضا بهجتی اسکوئی معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۶ تبریز از تداوم عملیات بهسازی سطح معابر خبر داد و افزود: با آغاز فصل کاری جدید، این عملیات با جدیت برحسب اولویت بندی و نیازسنجی های انجام یافته، براساس گزارشات واصله از سوی شهروندان و بازدید میدانی کارشناسان حوزه در دستور […]

به گزارش عصر دهیار، رضا بهجتی اسکوئی معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۶ تبریز از تداوم عملیات بهسازی سطح معابر خبر داد و افزود: با آغاز فصل کاری جدید، این عملیات با جدیت برحسب اولویت بندی و نیازسنجی های انجام یافته، براساس گزارشات واصله از سوی شهروندان و بازدید میدانی کارشناسان حوزه در دستور کار این معاونت قرار گرفته است.
بهجتی اسکوئی ادامه داد: در همین راستا با اتمام عملیات زیرسازی در پیاده رو خیابان شنب غازان با هدف تسهیل در تردد شهروندان و تأمین رفاه آنان، آسفالت ریزی این مسیر به همت عوامل اجرائی معاونت فنی و عمرانی منطقه انجام می شود.