اتمام عملیات احداث مجموعه خدماتی چندمنظوره
اتمام عملیات احداث مجموعه خدماتی چندمنظوره

به گزارش عصر دهیار، باقر خوشنواز شهردار ئمنطقه ۲ با همراهی مدیران این منطقه از مجموعه خدماتی چند منظوره کارگاه امانی بازدید کرد. شهردار منطقه ۲ با اشاره به اینکه احداث این مجموعه خدماتی به اتمام رسیده، گفت: با انجام پوشش دیواره های مجموعه خدماتی چند منظوره کارگاه امانی، روند عملیات احداث آن خاتمه یافته است. […]

به گزارش عصر دهیار، باقر خوشنواز شهردار ئمنطقه ۲ با همراهی مدیران این منطقه از مجموعه خدماتی چند منظوره کارگاه امانی بازدید کرد.

شهردار منطقه ۲ با اشاره به اینکه احداث این مجموعه خدماتی به اتمام رسیده، گفت: با انجام پوشش دیواره های مجموعه خدماتی چند منظوره کارگاه امانی، روند عملیات احداث آن خاتمه یافته است.

او افزود: این سالن چندمنظوره در دو هزار مترمربع مساحت در محوطه کارگاه امانی برای استفاده های مختلف احداث شده و علاوه بر اتمام پوشش سقف، دیواره های آن نیز با استفاده از پانل ساندویچی، به عنوان آخرین مرحله احداث پروژه به انجام رسیده است.