ابلاغ تعرفه پارک حاشیه‌ای سال ۱۴۰۰ در تبریز
ابلاغ تعرفه پارک حاشیه‌ای سال ۱۴۰۰ در تبریز

از ۱۵ فروردین ماه، تعرفه خدمات پارک حاشیه‌ای تبریز اعمال شده است. به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، بر این اساس میزان تعرفه برای توقف تا نیم ساعت وسایل نقلیه شخصی رایگان بوده و توقف تا یک ساعت بالغ بر ۱۸ هزار ریال، توقف تا دو ساعت ۲۰ هزار ریال و توقف بیش از دو […]

از ۱۵ فروردین ماه، تعرفه خدمات پارک حاشیه‌ای تبریز اعمال شده است.

به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، بر این اساس میزان تعرفه برای توقف تا نیم ساعت وسایل نقلیه شخصی رایگان بوده و توقف تا یک ساعت بالغ بر ۱۸ هزار ریال، توقف تا دو ساعت ۲۰ هزار ریال و توقف بیش از دو ساعت ۲۲ هزار ریال هزینه خواهد داشت.

انتهای پیام