آغاز لکه گیری اساسی معابر کوی فرشته
آغاز لکه گیری اساسی معابر کوی فرشته

به گزارش عصر دهیار، این مطلب را معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه پنج تبریز اعلام کرد و گفت : چاله زدایی و لکه گیری اساسی آسفالت در  معابر سطح حوزه شروع شده و در روزهای آینده گسترش می یابد. مسعود بهاور نیا در ادامه افزود: معابری که نیاز به لکه گیری اساسی دارند شناسایی […]

به گزارش عصر دهیار، این مطلب را معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه پنج تبریز اعلام کرد و گفت : چاله زدایی و لکه گیری اساسی آسفالت در  معابر سطح حوزه شروع شده و در روزهای آینده گسترش می یابد.

مسعود بهاور نیا در ادامه افزود: معابری که نیاز به لکه گیری اساسی دارند شناسایی شده اند و بزودی اکیپ های این معاونت اقدام به ساماندهی معابر می کنند .

وی اظهار داشت : امسال نهضت آسفالت ریزی اساسی با جدیت در این منطقه اجرا خواهد شد.