آغاز عملیات کاشت درخت و درختچه، درحاشیه معابر منطقه ۸
آغاز عملیات کاشت درخت و درختچه، درحاشیه معابر منطقه ۸

به گزارش عصر دهیار، علیرضا سیدان اسکویی، توجه به توسعه فضای سبز در سطح حوزه را از اولویت های شهرداری منطقه ۸ اعلام کرده و از کاشت ۱۰هزار اصله درخت و درختچه  طی ماه های آتی در حاشیه معابر سطح حوزه خبرداد.اسکویی افزود: عوامل خدمات شهری منطقه ۸، بعد از شناسایی مناطق مورد نیاز برای کاشت، […]

به گزارش عصر دهیار، علیرضا سیدان اسکویی، توجه به توسعه فضای سبز در سطح حوزه را از اولویت های شهرداری منطقه ۸ اعلام کرده و از کاشت ۱۰هزار اصله درخت و درختچه  طی ماه های آتی در حاشیه معابر سطح حوزه خبرداد.
اسکویی افزود: عوامل خدمات شهری منطقه ۸، بعد از شناسایی مناطق مورد نیاز برای کاشت، آسفالت حاشیه  معابر راکاتر زنی و برش داده و با تبدیل آنها به باغچه های فضای سبز، درخت و درخچه در این محل ها کاشت میکنند.
معاون خدمات شهری منطقه ۸ افزود: تمامی درختان و درختچه های کاشت شده در این محلها، از درختان بومی منطقه میباشد که سازگاری عالی با آب و هوای تبریز دارند و در کنار آن از سایه اندازی مناسبی بعد از رشد برخوردار خواهند بود.