آغاز جدول کشی و پیاده روسازی در خیابان ملازینال
آغاز جدول کشی و پیاده روسازی در خیابان ملازینال

به گزارش عصر دهیار، مسیرگشائی خیابان ملازینال که چندین سال بلاتکلیف مانده بود پس از اجرای برنامه های اولویت دار و نظارت دقیق و تداوم بخشیدن به انجام مراحل توافقات با مالکین واقع در مسیر توسط شهردار و تیم املاک منطقه یک، سرعت یافته و چندین ملک اصلی در ورودی خیابان مذکور توافق و تخریب […]

به گزارش عصر دهیار، مسیرگشائی خیابان ملازینال که چندین سال بلاتکلیف مانده بود پس از اجرای برنامه های اولویت دار و نظارت دقیق و تداوم بخشیدن به انجام مراحل توافقات با مالکین واقع در مسیر توسط شهردار و تیم املاک منطقه یک، سرعت یافته و چندین ملک اصلی در ورودی خیابان مذکور توافق و تخریب گردید که این امر باعث رهائی شهروندان در این مسیر و گره گشائی بسیار محسوس شد.
یادآور می شود هم اکنون نیز جهت توافقات سایر املاک واقع در مسیر همچنان اقدامات لازمدر حال انجام است و از سوی معاوت فنی و عمرانی منطقه یک نیز عملیات جدول کشی و پیاده روسازی در ورودی این خیابان آغاز شده است.