آسفالت ریزی اساسی دو کوچه در خیابان طالقانی
آسفالت ریزی اساسی دو کوچه در خیابان طالقانی

به گزارش عصر دهیار، کوچه های شکاریان و مسگری خیابان طالقانی، با ۱۲۰ تن آسفالت توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه به شکل اساسی آسفالت ریزی شد. معاونت فنی و عمرانی منطقه در این عملیات خود آسفالت های معیوب و فرسوده این دو کوچه را تخریب و جمع آوری نموده و متعاقب آن عملیات های […]

به گزارش عصر دهیار، کوچه های شکاریان و مسگری خیابان طالقانی، با ۱۲۰ تن آسفالت توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه به شکل اساسی آسفالت ریزی شد.

معاونت فنی و عمرانی منطقه در این عملیات خود آسفالت های معیوب و فرسوده این دو کوچه را تخریب و جمع آوری نموده و متعاقب آن عملیات های آماده سازی از جمله زیرسازی، مصالح ریزی اساسی، آب پاشی و کمپکت با غلتک را انجام داده و سپس نسبت به آسفالت ریزی اساسی اقدام کرد.

در این اقدام وسعت ۱۳۰۰ مترمکعبی این دو کوچه برای عبور و مرور راحت شهروندان نوسازی و بهسازی شده وهمچنین مسیری مناسب و روان برای تردد وسایل نقلیه فراهم شد.