کاظم عباسی در گفت‌وگو با خبرنگاران، گفت: در راستای مقابله با هرگونه ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییرات کاربری در اراضی کشاورزی این شهرستان، ۱۸ فقره تغییر کاربری‌ غیر مجاز با سطح اشغال ۴۷ هزار و ۵۰۰ متر مربع در روستای امندی بخش خواجه شهرستان هریس شناسایی شده و نسبت به قلع و قمع آن‌ها […]

کاظم عباسی در گفت‌وگو با خبرنگاران، گفت: در راستای مقابله با هرگونه ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییرات کاربری در اراضی کشاورزی این شهرستان، ۱۸ فقره تغییر کاربری‌ غیر مجاز با سطح اشغال ۴۷ هزار و ۵۰۰ متر مربع در روستای امندی بخش خواجه شهرستان هریس شناسایی شده و نسبت به قلع و قمع آن‌ها اقدام شد.

به گزارش ایسنا، وی افزود: هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ملی برای ساخت و ساز بدون اخذ مجوزهای قانونی ممنوع بوده و برای واحدهای صنعتی و تولیدی نیز تغییر کاربری با در نظر گرفتن درجه زمین و نوع خاک منطقه و سایر شرایط ضروری انجام می‌شود.

وی گفت: ساخت و ساز در اراضی زراعی بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تخلف محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

عباسی از روستاییان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی، مراتب را از طریق سامانه ۱۳۱ به مدیریت امور اراضی اطلاع دهند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.

انتهای پیام