آخرین مرحله زیرسازی اتصال کوی فرشته جنوبی به دو کمال
آخرین مرحله زیرسازی اتصال کوی فرشته جنوبی به دو کمال

 به گزارش عصر دهیار، مهندس میر علی اصغر نساج با اعلام این خبر گفت: اتصال فرشته به دو کمال با ۲۴۰ متر طول و ۳۰ متر عرض در حال اجرا شدن است. وی همچنین با اشاره به احداث کانالی به طول ۵۷ متر و عرض ۴مترمتشکل از دو دیواره سنگی و با دال بتنی به عنوان […]

 به گزارش عصر دهیار، مهندس میر علی اصغر نساج با اعلام این خبر گفت: اتصال فرشته به دو کمال با ۲۴۰ متر طول و ۳۰ متر عرض در حال اجرا شدن است.

وی همچنین با اشاره به احداث کانالی به طول ۵۷ متر و عرض ۴مترمتشکل از دو دیواره سنگی و با دال بتنی به عنوان بخش دیگری از اتصال فرشته به دو کمال در این خصوص نیز افزود: این پروژه همراه با زیرسازی ۲۴ متری فرشته جنوبی به زودی به بهره برداری می رسد.

یادآور می شود شهرداری منطقه پنج برای اتصال فرشته به دوکمال و زیرسازی ۲۴متری فرشته جنوبی ۳۰ میلیارد ریال هزینه می کند.