انتخاب پاکبان نمونه تبریز به انتخاب شهروندان
انتخاب پاکبان نمونه تبریز به انتخاب شهروندان

به گزارش عصر دهیار، علیرضا اصغری گفت: طرح انتخاب پاکبان نمونه شهر تبریز از اول اردیبهشت تا یکم خرداد ماه سال ١۴٠٠ در شهر تبریز اجرا می‌شود و بدین وسیله از کلیه شهروندان دعوت به عمل می‌آید تا در اجرایی شدن این طرح مشارکت داشته باشند. او افزود: این طرح که از سوی سازمان مدیریت پسماند اجرا […]

به گزارش عصر دهیار، علیرضا اصغری گفت: طرح انتخاب پاکبان نمونه شهر تبریز از اول اردیبهشت تا یکم خرداد ماه سال ١۴٠٠ در شهر تبریز اجرا می‌شود و بدین وسیله از کلیه شهروندان دعوت به عمل می‌آید تا در اجرایی شدن این طرح مشارکت داشته باشند.

او افزود: این طرح که از سوی سازمان مدیریت پسماند اجرا می شود، در سطح کلیه مناطق شهرداری‌های ۱۰گانه تبریز بوده و در آن شهروندان با ارائه نام و تصویر پاکبان محله خود به سازمان نسبت به انتخاب پاکبان نمونه شهر تبریز اقدام خواهند نمود.

علیرضا اصغری در ادامه با توجه به سهم قابل توجه پاکبانان در انتخاب شهر تبریز به عنوان تمیزترین شهر ایران تصریح کرد: شهرداری تبریز با دو هزار نفر پاکبان و راننده در پاکسازی و رفت و روب شهر تبریز فعالیت می کند که این مهم سهم بسزایی در مطرح شدن این شهر به عنوان تمیزترین شهر ایران ایفا می کند.

اصغری خاطر نشان کرد: خوشبختانه طی سال‌های اخیر اهتمام ویژه‌ای از سوی شهردار تبریز جهت افزایش رضایت، ایمنی و رفاه پاکبانان صورت گرفته که در نتیجه آن رضایت عمومی از نحوه ارائه خدمات شهری و تنظیف توسط پاکبانان در سطح جامعه همواره مشهود است.