دادستان عمومی و انقلاب شهرستان هشترود بر بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی برای انتقال مطالب آموزشی به زندانیان تاکید کرد.

به گزارش عصر دهیار به نقل از روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان شرقی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان هشترود به همراه دادیار اجرای احکام کیفری و ناظر زندان از محل زندان هشترود بازدید و از نزدیک مشکلات زندانیان را بررسی و دستورات لازم را صادر کردند.

سهیل قشلاقی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان هشترود در حاشیه این بازدید با تاکید بر بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی برای انتقال مطالب آموزشی به زندانیان، اظهار داشت: برگزاری فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی متنوع در بازسازی شخصیت زندانیان تاثیر بسزایی دارد.