آغاز دور جدید اکران بیلبوردهای آموزش شهروندی
آغاز دور جدید اکران بیلبوردهای آموزش شهروندی

به گزارش عصر دهیار، سعید حاجی زاده در گفتگو با شهریار گفت: اداره کل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تبریز با استفاده از ظرفیت بیلبوردهای شهری همواره سعی در توسعه فرهنگ شهروندی داشته و در همین راستا بیلبوردهای متعددی با مضامین آموزش‌های شهروندی، فرهنگ شهرنشینی و آموزه های اخلاقی در نقاط مختلف تبریز نصب شده […]

به گزارش عصر دهیار، سعید حاجی زاده در گفتگو با شهریار گفت: اداره کل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تبریز با استفاده از ظرفیت بیلبوردهای شهری همواره سعی در توسعه فرهنگ شهروندی داشته و در همین راستا بیلبوردهای متعددی با مضامین آموزش‌های شهروندی، فرهنگ شهرنشینی و آموزه های اخلاقی در نقاط مختلف تبریز نصب شده است.
حاجی‌زاده با اشاره به تنوع موضوعی در این پیام های آموزشی، تصریح کرد: این پیام ها شامل موضوعات مختلفی همچون ترویج اخلاق نیکو، توصیه به مهربانی، احترام به والدین، کتاب خوانی، عیب پوشی، مثبت نگری و دیگر مضامین اخلاقی و تربیتی است.
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تبریز با اشاره به نقش وسیع فرهنگ شهروندی در توسعه و آبادانی شهرها، گفت: برنامه‌ریزی‌های لازم برای استفاده از ظرفیت های موجود در خصوص ارائه آموزش‌های فرهنگی با بهره گیری از رسانه های دیداری و شنیداری و مکتوب تداوم دارد.