پنج شنبه, ۳۰ شهریور , ۱۴۰۲ Thursday, 21 September , 2023
بایگانی‌های اکبر فتحی - عصر دهیار
عدم صادرات محصولات کشاورزی به‌دنبال کرونا ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی:

عدم صادرات محصولات کشاورزی به‌دنبال کرونا

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان‌شرقی گفت: پایش و رصد مزارع غلات نسبت به تشخیص آفات و شناسایی بیماری‌ها، به‌خصوص مزارع گندم استان باید با حساسیت ویژه‌ای انجام شود.

امنیت ملی برابر با امنیت غذایی به اضافه امنیت دفاعی است ۱۱ دی ۱۳۹۸
رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی:

امنیت ملی برابر با امنیت غذایی به اضافه امنیت دفاعی است

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی، گفت: امنیت ملی برابر با امنیت غذایی به اضافه ی امنیت دفاعی است.

سطح زیرکشت کلزا با توجه به سیاست تداوم افزایش تولید گندم، بایستی افزایش یابد ۱۱ دی ۱۳۹۸
رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی:

سطح زیرکشت کلزا با توجه به سیاست تداوم افزایش تولید گندم، بایستی افزایش یابد

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی، گفت: سطح زیرکشت کلزا با توجه به سیاست تداوم افزایش تولید گندم، باید افزایش یابد.