چهارشنبه, ۱۵ آذر , ۱۴۰۲ Wednesday, 6 December , 2023
۰۲ تیر ۱۳۹۹

افتتاح ساختمان دادگاه عمومی بخش خواجه با زیربنای ۱۵۶۰ متر مربع

ساختمان دادگاه عمومی بخش خواجه افتتاح شد.

قلع و قمع ۸ هکتار از مستحدثات غیرمجاز اراضی زراعی و باغی در حوزه قضایی خواجه ۰۷ خرداد ۱۳۹۹

قلع و قمع ۸ هکتار از مستحدثات غیرمجاز اراضی زراعی و باغی در حوزه قضایی خواجه

8 هکتار از مستحدثات غیر مجاز اراضی زراعی و باغی در حوزه قضایی بخش خواجه قلع و قمع شد.