حضور معاون رئیس جمهور در مناطق زلزله زده سراب - عصر دهیار | عصر دهیار