به گزارش شهریار، مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر تبریز به منظور بهره مندی از ظرفیت کارشناسی اصحاب رسانه در جهت طراحی صحیح و حل مسائل شهری تبریز، نخستین جشنواره رسانه ای-پژوهشی «تبریز ما» را برگزار می کند. صاحبان فکر و اندیشه، نویسندگان و پژوهشگران فعال در فضای رسانه ای شهر تبریز به عنوان چشم […]

به گزارش شهریار، مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر تبریز به منظور بهره مندی از ظرفیت کارشناسی اصحاب رسانه در جهت طراحی صحیح و حل مسائل شهری تبریز، نخستین جشنواره رسانه ای-پژوهشی «تبریز ما» را برگزار می کند. صاحبان فکر و اندیشه، نویسندگان و پژوهشگران فعال در فضای رسانه ای شهر تبریز به عنوان چشم بینای مردم می توانند آثار رسانه ای خود را اعم از مکتوب و دیجیتال به دبیرخانه جشنواره ارائه کنند.

آثاری که واجد ویژگی های ژورنالیسم تحقیقی، رویکرد انتقادی و مسئله محوری باشند در اولویت داوری قرار خواهند گرفت.

امیر دهقان دبیر اجرایی و جواد علیپور از اساتید علوم ارتباطات دانشگاه تبریز دبیر علمی این جشنواره هستند که از امروز با دریافت احکام جداگانه، کار خود را شروع کردند.

قالب های این جشنواره گزارش، مقاله، یادداشت و گفتگو است. همچنین بخش ویژه ای با موضوع دانش بنیان ها و مسائل شهری مرتبط با شعار سال در این جشنواره برای بررسی آثار مرتبط با این موضوع در نظر گرفته شده است.

از محورهای اصلی این جشنواره می توان به عدالت شهری، محیط زیست شهری، شهرسازی و معماری، ترافیک و حمل و نقل شهری، حقوق شهروندی، فرهنگ و جامعه، پیوست های مختلف پروژه های عمرانی، حاشیه نشینی، بازآفرینی و احیای بافت فرسوده، اقتصاد شهری و خدمات شهری اشاره کرد.

اصحاب رسانه می توانند آثار خود را بدون محدودیت تعداد به دبیرخانه این جشنواره واقع در مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر تبریز و یا ایمیل مرکز پژوهش ها به آدرس  rctctabriz.ir ارسال کنند.

آثاری که از اول مهر سال ۱۴۰۰ تا پایان تیر ۱۴۰۱ در رسانه ها منتشر شده باشد، تا ۳۰ مرداد امکان ارسال به دبیرخانه جشنواره را دارند.