مهدی پورصادق در سمت شهردار هشترود ابقا خواهد شد
مهدی پورصادق در سمت شهردار هشترود ابقا خواهد شد

محمد رضا قهرمانپور: مهدی پور صادق فعلا شهردار شهرهشترود است.

رئیس شورای شهر هشترود ادامه داد: گاها دیده می شود که در فضای مجازی ،وهم در فضای حقیقی اخباری در بین مردم در حال دهان به دهان شدن است که شورای شهر هشترود می خواهد شهردار هشترود را که فعلا به عنوان سرپرست شهرداری انجام وظیفه می کند را برداشته وشخص دیگر را جایگزین نماید .

قهرمانپور تاکید کرد:با توجه به رضایت مردم از عملکرد وفعالیت های شهردار فعلی ونیمه تمام ماندن بعضی از طرحها وپروژه ها ،ونیز افتتاح چندین طرح جدید که به همت شهردار وهمکاران وی در شهرستان هشترود اتفاق افتاده که موجب شده چهره شهر دچار تغییرات شود در یک ماه آینده که شورای شهر فرصت دارد برای معرفی شهردارجدید،در اسرع وقت با جلسه ای که در اتاق جلسه شورای شهرهشترود برگزار خواهیم کرد تکلیف شهردار را مشخص می کنیم . که نتیجه مشخص است ومهدی پورصادق شهردار فعلی هشترود در سمت خود ابقا خواهند شد.

رئیس شورای شهر هشترود متذکر شد: در حال حاضر با نگاه به پرونده کاری شهردار هشترود در طول دوسال که در شهرستان انجام وظیفه نموده اند وی بهترین گزینه برای تصدی دوباره سمت شهرداری می باشند واگر در آینده شورا ببیند که فردی هست که هم رزومه کاری وهم فعالیت ها وطرح هایش بهتر از شهرداری کنونی شهرهشترود است حتما درباره تغییرشهردار اقدام خواهد کرد.

  • منبع خبر : رکنا