به گزارش شهریار، امیررضا مهدی زاده با اعلام این مطلب گفت: لایروبی، پاکسازی و شستشوی کانال‌های سطح منطقه، همه روزه توسط عوامل زحمتکش خدمات شهری و اکیپ اگوی منطقه ۸ انجام می‌گیرد تا از گرفتگی کانال‌ها و انتشار بوی نامطبوع در معابر سطح حوزه پیشگیری شود.وی افزود: در این عملیات، به منظور جلوگیری از انتشار بوهای […]

به گزارش شهریار، امیررضا مهدی زاده با اعلام این مطلب گفت: لایروبی، پاکسازی و شستشوی کانال‌های سطح منطقه، همه روزه توسط عوامل زحمتکش خدمات شهری و اکیپ اگوی منطقه ۸ انجام می‌گیرد تا از گرفتگی کانال‌ها و انتشار بوی نامطبوع در معابر سطح حوزه پیشگیری شود.
وی افزود: در این عملیات، به منظور جلوگیری از انتشار بوهای نامساعد موقع تخلیه، بعد از تخلیه لجن‌ها از آب‌روها و کانال‌های سطح حوزه، همه معابر پیرامون شستشو می‌شود.