سردار دکتر غلامرضا جلالی با بیان اینکه درگیر ۶ مدل جنگ سایبری هستیم اظهار داشت: از منظر پدافند غیرعامل، تضمین تداوم کارکردهای اساسی فضای …

سردار دکتر غلامرضا جلالی با بیان اینکه درگیر ۶ مدل جنگ سایبری هستیم اظهار داشت: از منظر پدافند غیرعامل، تضمین تداوم کارکردهای اساسی فضای …