سرپرست فرمانداری شهرستان شادگان طی نامه‌ای دستورالعمل ستاد راهبردی توسعه بیمه اجتماعی شهرستان را به رؤسای ادارات ابلاغ کرد

سرپرست فرمانداری شهرستان شادگان طی نامه‌ای دستورالعمل ستاد راهبردی توسعه بیمه اجتماعی شهرستان را به رؤسای ادارات ابلاغ کرد