گل کاری و اجرای طرح تلفیقی چیپس و سنگ ریزه های رنگی
گل کاری و اجرای طرح تلفیقی چیپس و سنگ ریزه های رنگی

به گزارش عصر دهیار، معابر و رفیوژ وسط خیابان ها و پارک ها گل کاری و همچنین طرح تلفیقی چیپست و سنگ ریزه های رنگی اجرا شد.گل کاری و اجرای طرح تلفیقی برای افزایش زیبایی منظرگاه شهروندان و سر سبزی هر چه بیشتر، به صورت مستمر انجام می گیرد.در ادامه این عملیات ها در دو […]

به گزارش عصر دهیار، معابر و رفیوژ وسط خیابان ها و پارک ها گل کاری و همچنین طرح تلفیقی چیپست و سنگ ریزه های رنگی اجرا شد.
گل کاری و اجرای طرح تلفیقی برای افزایش زیبایی منظرگاه شهروندان و سر سبزی هر چه بیشتر، به صورت مستمر انجام می گیرد.
در ادامه این عملیات ها در دو روز گذشته، رفیوژ وسط خیابان امامیه با استفاده از چیپست ها و سنگ ریزه های رنگی زیبا سازی شده البته نقاط دیگری از جمله میدان ابوریحان، میدان منظریه و … نیز در چندین روز گذشته با چیپست ها و سنگ ریزه های رنگی تزئین شده بود.
در محوطه فضای سبز شهرداری تبریز نیز لاله های کاشته شده با رنگ های قرمز و زرد جلوه بصری دل انگیزی را در معرض دید شهروندان بوجود آورده است.
گل کاری ویژه در پارک باغ امامی واقع در خیابان پاستور نیز فضایی دلنشین را برای شهروندان خواهان استراحت و گذران اوقات فراغت ایجاد کرده، گل های بنفشه و شب بو کاشته شده در کرت ها و حاشیه فضای سبز مقابل پارک در کنار خیابان و همچنین گل کاری داخل المان های پروانه ای شکل داخل پارک باغ امامی زیبایی پارک را صد چندان کرده است.
همچنین در نقاط مختلف سطح حوزه از جمله میدان منظریه، چاله هایی را برای کاشت  درخت و درختچه ها ایجاد کردند.