پیشرفت ۷۵ درصدی کف‌سازی بازارچه سنتی گجیل
پیشرفت ۷۵ درصدی کف‌سازی بازارچه سنتی گجیل

به گزارش عصر دهیار، اکبر امجدی با اعلام این خبر، گفت: پروژه کف‌سازی و بهسازی بازارچه سنتی گجیل در حال اجراست و تاکنون ۷۵ درصد پیشرفت داشته است.وی با بیان اینکه این پروژه در مساحتی به وسعت حدود دو هزار متر مربع اجرا می‌شود، تصریح کرد: با تکمیل این طرح، شاهد ایجاد کف‌سازی یکی از مهم‌ترین […]

به گزارش عصر دهیار، اکبر امجدی با اعلام این خبر، گفت: پروژه کف‌سازی و بهسازی بازارچه سنتی گجیل در حال اجراست و تاکنون ۷۵ درصد پیشرفت داشته است.
وی با بیان اینکه این پروژه در مساحتی به وسعت حدود دو هزار متر مربع اجرا می‌شود، تصریح کرد: با تکمیل این طرح، شاهد ایجاد کف‌سازی یکی از مهم‌ترین بسترهای شهری خواهیم بود.
شهردار منطقه ۴ تبریز با بیان اینکه کف‌سازی محدوده مسقف بازارچه به اتمام رسیده است، اظهار داشت: عملیات کفسازی با استفاده از سنگ اسپراخون و ترکیبی از کف‌پوش بتنی اجرا می‌شود.
اکبر امجدی بیان داشت: عملیات ساماندهی و کفسازی بازارچه سنتی گجیل با هزینه‌ای بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال در حال اجرا است.