واکسیناسیون پاکبانان شهرداری منطقه ۲
واکسیناسیون پاکبانان شهرداری منطقه ۲

به گزارش عصر دهیار، توسط بهداشت محیط منطقه و با همکاری اداه کل سلامت شهرداری، نیروهای خدمات شهری و گروه های پرخطر شامل پاکبانان منطقه، بر علیه ویروس مرگبار کووید ۱۹ واکسینه شدند.این فعالیت که در ۲ مرحله و به فاصله ۲۸ روز خواهد بود، برای پاکبانان منطقه که در اولویت دریافت واکسن قرار دارند […]

به گزارش عصر دهیار، توسط بهداشت محیط منطقه و با همکاری اداه کل سلامت شهرداری، نیروهای خدمات شهری و گروه های پرخطر شامل پاکبانان منطقه، بر علیه ویروس مرگبار کووید ۱۹ واکسینه شدند.
این فعالیت که در ۲ مرحله و به فاصله ۲۸ روز خواهد بود، برای پاکبانان منطقه که در اولویت دریافت واکسن قرار دارند به انجام رسیده و تداوم خواهد داشت.