نگارخانه ختایی مجوز فعالیت گرفت
نگارخانه ختایی مجوز فعالیت گرفت

به گزارش عصر دهیار، این نگارخانه که در محل خانه تاریخی ختایی تبریز قرار دارد و از آن به عنوان خانه هنرمندان تبریز یاد می شود پس از این پذیرای آثار هنرمندان در رشته های مختلف هنری خواهد بود. نگارخانه با شماره ثبت ۵/۱۶۰۷ مجوز به نام جعفر طهماسبی کارشناس فرهنگی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز […]

به گزارش عصر دهیار، این نگارخانه که در محل خانه تاریخی ختایی تبریز قرار دارد و از آن به عنوان خانه هنرمندان تبریز یاد می شود پس از این پذیرای آثار هنرمندان در رشته های مختلف هنری خواهد بود.

نگارخانه با شماره ثبت ۵/۱۶۰۷ مجوز به نام جعفر طهماسبی کارشناس فرهنگی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز صادر شده است.

علاقه‌مندان برای ارائه اثر خود در این نگارخانه میتوانند به محل خانه هنرمندان، واقع در چهارراه باغشمال، کوچه حاج رضا، بن بست علی موسیو، خانه هنرمندان سازمان مراجعه نمایند.