به گزارش عصر دهیار، علیرضا فوزی در گفتگو با شهریار اظهار داشت: تمامی نیازهای روزانه مردم در امور شهری، کرونا، محدودیت‌های ترافیکی، طرح زوج و فرد، امور وادی رحمت  مواردی هستند که شهروندان با سامانه ۱۳۷ مطرح می‌کنند. او با اشاره به تعداد تماس‌های دریافتی در سال گذشته عنوان کرد: سال گذشته ۱۶۸ هزار و ۴۲۴ […]

به گزارش عصر دهیار، علیرضا فوزی در گفتگو با شهریار اظهار داشت: تمامی نیازهای روزانه مردم در امور شهری، کرونا، محدودیت‌های ترافیکی، طرح زوج و فرد، امور وادی رحمت  مواردی هستند که شهروندان با سامانه ۱۳۷ مطرح می‌کنند.

او با اشاره به تعداد تماس‌های دریافتی در سال گذشته عنوان کرد: سال گذشته ۱۶۸ هزار و ۴۲۴ تماس با مرکز پیام سامانه ۱۳۷ گرفته شده است که ۴۹هزار و ۶۲۴ مورد از آن ثبت و عملیاتی شده است.

فوزی افزود: در هشت روز اول سال جاری نیز ۶۶۰ مورد تماس با سامانه ۱۳۷ شهرداری تبریز گرفته شده است که این تماس‌ها به صورت مستقیم از طریق سامانه مدیریتی به شهرداران مناطق و معاونین اجرائی جهت اقدام ارسال می‌شود.

او با اشاره به نظارت مستقیم شهردار تبریز بر درخواست‌های مردمی از طریق اپلیکیشن مدیریتی سامانه ۱۳۷ نیز گفت: شهردار تبریز نیز از طریق سامانه مدیریتی ۱۳۷  به صورت مستقیم در جریان مشکلات و معضلات شهری و درخواست‌های مردم قرار می‌گیرد.

مدیر سامانه ۱۳۷، با اشاره به موضوعات مطروحه در تماس‌های شهروندان اعلام کرد: شهروندان از طریق اپلیکیشن «چشم شهروند» که امسال مورد بهره برداری قرار می گیرد، می توانند نسبت به ثبت تصاویر معضلات شهری اقدام و با ارسال آن به سامانه ۱۳۷، نتیجه آن را نیز از  همان طریق دریافت کنند.

او اضافه کرد: در کنار این موارد، سیستم خدمات شهری، سد معبر خودرویی، لکه‌گیری، جمع‌آوری زباله، کیست، پاکسازی خیابان و پیاده‌رو، تخلیه باکس، سد معبر دستفروش و سایر موارد خدماتی به ترتیب بیشترین تماس را به خود اختصاص داده است.

فوزی، با اشاره به مهمترین برنامه سامانه ۱۳۷ در سال جدید اعلام کرد: ارتباط با سایر ارگان‌های خدمت‌رسان و ایجاد تعامل بین شماره‌های سه رقمی  مهمترین برنامه ما در سال جاری است که تلاش داریم تماس‌های مربوط به دستگاه‌های خدمات‌رسان را به آنها انتقال می‌دهیم.

او با اشاره به استفاده شهردار تبریز از اپلیکیشن مدیریتی سامانه ۱۳۷ نیز گفت: شهردار تبریز به صورت مستقیم در جریان مشکلات و معضلات شهری و درخواست‌های مردم قرار می‌گیرد.

مدیرسامانه ۱۳۷ شهرداری تبریز با اشاره به ثبت مکالمات افراد در تماس با سامانه ۱۳۷ ابراز داشت: تمامی تماس‌های صورت‌گرفته با سامانه ۱۳۷ برای اقدامات و پیگیری‌های بعدی توسط مراجع مختلف توسط سیستم ثبت و ضبط می‌شود.