به گزارش عصر دهیار، رضا جانفشان ضمن اعلام خبر فوق افزود: به منظور افزایش زیبایی ها و توسعه هویت تاریخی خانه تاریخی نیکدل، معاونت فنی و عمرانی منطقه ۸ اقدام به تهیه و نصب پنجره های ارسی در طبقه زیرزمین خانه تاریخی نیکدل کرد تا بر ارزشهای تاریخی این خانه تاریخی افزوده شود.وی افزود: بر […]

به گزارش عصر دهیار، رضا جانفشان ضمن اعلام خبر فوق افزود: به منظور افزایش زیبایی ها و توسعه هویت تاریخی خانه تاریخی نیکدل، معاونت فنی و عمرانی منطقه ۸ اقدام به تهیه و نصب پنجره های ارسی در طبقه زیرزمین خانه تاریخی نیکدل کرد تا بر ارزشهای تاریخی این خانه تاریخی افزوده شود.
وی افزود: بر آنیم عملیات مرمتی این خانه تاریخی را در کمترین مدت ممکن به اتمام رسانده و در اختیار شهروندان گرامی قرار دهیم.