بابک آستن به‌عنوان معاون ورزشی تیم ماشین سازی انتخاب شده بود که این موضوع با حواشی و اعتراض هواداران فوتبال آذربایجان همراه بود. در همین راستا بابک آستن امروز استعفای خود را به مدیرعامل باشگاه تقدیم کرد و در راستای تکریم هواداران و جلوگیری از ایجاد حواشی در تیم، با تصمیم مدیریت باشگاه، با این […]

 بابک آستن به‌عنوان معاون ورزشی تیم ماشین سازی انتخاب شده بود که این موضوع با حواشی و اعتراض هواداران فوتبال آذربایجان همراه بود.

در همین راستا بابک آستن امروز استعفای خود را به مدیرعامل باشگاه تقدیم کرد و در راستای تکریم هواداران و جلوگیری از ایجاد حواشی در تیم، با تصمیم مدیریت باشگاه، با این استعفا موافقت  و حضور آستن بعنوان معاون ورزشی تیم منتفی شد.

به نقل از رسانه رسمی باشگاه ماشین سازی، بابک آستن تاکنون هیچ مسئولیت اجرایی و تعهدی در تیم و باشگاه ماشین سازی نداشته و من بعد نیز نخواهد داشت.

انتهای پیام