مسئولان قضایی استان آذربایجان شرقی از دادگاه خاروانا بازدید کرد
مسئولان قضایی استان آذربایجان شرقی از دادگاه خاروانا بازدید کرد

مسئولان قضایی استان آذربایجان شرقی از دادگاه خاروانا بازدید کرد به گزارش عصر دهیار– موسی خلیل اللهی رئیس دادگستری کل استان آذربایجان شرقی به همراه دادستان مرکز استان به صورت سرزده از از دادگاه بخش خاروانا بازدید کردند. رئیس کل دادگستری استان ضمن برسی مشکلات دادگاه در این بخش از زحمات کادر اداری و قضایی […]مسئولان قضایی استان آذربایجان شرقی از دادگاه خاروانا بازدید کرد

به گزارش عصر دهیار– موسی خلیل اللهی رئیس دادگستری کل استان آذربایجان شرقی به همراه دادستان مرکز استان به صورت سرزده از از دادگاه بخش خاروانا بازدید کردند.

رئیس کل دادگستری استان ضمن برسی مشکلات دادگاه در این بخش از زحمات کادر اداری و قضایی این دادگاه قدردانی کرد.

انتهای پیام/