متروی تبریز روز جمعه این هفته پذیرش مسافر نخواهد داشت
متروی تبریز روز جمعه این هفته پذیرش مسافر نخواهد داشت

به گزارش روابط عمومی، بهرام فرهخت مدیرعامل شرکت بهره برداری قطارشهری تبریز اظهار کرد: با توجه به عدم برگزاری نماز جمعه ۲۰ فروردین سال ۱۴۰۰ و ضرورت سلامتی شهروندان تبریزی در شرایط جدید شیوع کرونا در سطح شهر، متروی تبریز روز جمعه پذیرش مسافر نخواهد داشت.وی افزود : از شهروندان خواهشمندیم در روزهای عادی در مواقع تردد در […]

به گزارش روابط عمومی، بهرام فرهخت مدیرعامل شرکت بهره برداری قطارشهری تبریز اظهار کرد: با توجه به عدم برگزاری نماز جمعه ۲۰ فروردین سال ۱۴۰۰ و ضرورت سلامتی شهروندان تبریزی در شرایط جدید شیوع کرونا در سطح شهر، متروی تبریز روز جمعه پذیرش مسافر نخواهد داشت.
وی افزود : از شهروندان خواهشمندیم در روزهای عادی در مواقع تردد در ایستگاه های مترو و در طول سفر خود در داخل قطارها حتماً از ماسک استفاده کرده و پروتکل های بهداشتی را رعایت نمایند.