فضاسازی منطقه ۳ به مناسبت ماه رمضان
فضاسازی منطقه ۳ به مناسبت ماه رمضان

به گزارش عصر دهیار، به مناسبت فرا رسیدن ماه میهمانی خدا، ماه مبارک رمضان فضاسازی گسترده ای در داخل ساختمان و سطح حوزه منطقه ۳ به همت امورارتباطات منطقه انجام شد. یادآور می شود داخل ساختمان و نمازخانه منطقه با نصب بنرهایی در مضمون اهمیت ماه مبارک رمضان و با دعاهایی در این مورد مزین […]

به گزارش عصر دهیار، به مناسبت فرا رسیدن ماه میهمانی خدا، ماه مبارک رمضان فضاسازی گسترده ای در داخل ساختمان و سطح حوزه منطقه ۳ به همت امورارتباطات منطقه انجام شد.

یادآور می شود داخل ساختمان و نمازخانه منطقه با نصب بنرهایی در مضمون اهمیت ماه مبارک رمضان و با دعاهایی در این مورد مزین گردید.

بمنظور زنده نگه داشتن و ارج نهادن به ماه مبارک رمضان در این ایام کرونایی، اهتمام بیشتری جهت فضاسازی در سطح شهرداری منطقه ۳ شده است و نزدیک به ۳۰ تخته بنر نصب گردیده است.