فارس من|  واکنش به بوی بد جوی ها در تبریز
فارس من|  واکنش به بوی بد جوی ها در تبریز

کانال‌ها و مسیل‌های شهری به دلیل انباشت گرد و خاک و گاها پسماندهای رهاشده، به مروز زمان نیازمند لایروبی و گندزدایی هستند. در برخی از این کانال‌ها یا مسیل‌های شهری، حرکت آب به کندی صورت می‌گیرد و با تلفیق پسماندهای رهاشده با آن، موجب ایجاد بوی نامطبوعی در محل می‌شود. به گزارش عصر دهیار،از تبریز،  مخاطبین […]کانال‌ها و مسیل‌های شهری به دلیل انباشت گرد و خاک و گاها پسماندهای رهاشده، به مروز زمان نیازمند لایروبی و گندزدایی هستند. در برخی از این کانال‌ها یا مسیل‌های شهری، حرکت آب به کندی صورت می‌گیرد و با تلفیق پسماندهای رهاشده با آن، موجب ایجاد بوی نامطبوعی در محل می‌شود.

به گزارش عصر دهیار،از تبریز،  مخاطبین «فارس من» دغدغه‌ای مبنی بر «به وضعیت بوی بد جوی‌های چهارراه لاله تبریز رسیدگی شود» به ثبت رساندند و درخواست پیگیری داشتند.

کانال‌های مسیر نصف‌راه، چهارراه لاله و رسالت در چند روز گذشته بنا بر دلایل مذکور بوی نامطبوعی داشته و موجب نارضایتی شهروندان آن منطقه شده بود. کانال‌های موجود در این مسیرها نیازمند کف‌سازی برای پیشگیری از تجمع آب و گندیدگی آن و انتشار بوی بد در منطقه است که بنا بر آنچه معاون خدمات شهری و اجرایی شهردار منطقه ۷ تبریز اطلاع داده است، در برنامه کاری معاونت عمران این منطقه قرار دارد.

فیض‌الله رستم‌پور در این باره می‌گوید: آب‌روی کانال مسیر رسالت مانع حرکت آب شده و در نتیجه موجب انتشار بوی بد در محل می‌شود.

او ادامه می‌دهد: گزارشی در این زمینه به معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۷ ارسال شده است و در آینده نزدیک کفسازی و اصلاح این آب‌روها در برنامه کاری آن قرار گرفته است.

به گفته رستم‌پور، روزانه به صورت دستی و با تانکرهای آب، این کانال‌ها مورد شستشو قرار می‌گیرند.

معاون خدمات  شهری و اجرایی شهردار منطقه ۴ تبریز نیز از عقد قرارداد با پیمانکار اگو برای لایروبی کانال‌های بزرگ در سطح این منطقه خبر داده و می‌گوید: تا چند روز آینده ابلاغیه پیمانکار اگو برای لایروبی و پاکسازی مسیل و کانال‌های بزرگ سطح منطقه ۴ صادر می‌شود.

رسول عزیزی ادامه می‌دهد: کانال‌های کوچک در سطح منطقه نیز به صورت روزانه لایروبی شده و گندزدایی می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: آبگیری کانال‌ها، شستشو با تانکر و لایروبی، اقدام روزانه معاونت خدمات شهری و اجرایی شهرداری منطقه ۴ در تمیزکاری کانال‌ها و پیشگیری از انتشار بوی نامطبوع حاصل از انباشت آب و پسماند رهاشده در کانال‌ها است.

علی نعمتی، سرپرست معاونت خدمات شهری و اجرایی  شهرداری منطقه ۶ نیز از لایروبی، شستشو و گندزدایی مستمرکانال‌های سطح این منطقه خبر داده و می‌گوید: اقدامات معاونت خدمات شهری و اجرایی شهرداری منطقه ۶ در راستای پاکسازی کانال‌های سطح حوزه به صورت مستمر ادامه داشته و نیروهای خدمات این منطقه تلاش مضاعفی برای تنظیف کانال‌ها و مسیل‌های سطح حوزه انجام می‌دهند.

در کنار تلاش معاونت‌های خدماتی مناطق دهگانه و نیروهای خدوم شهرداری تبریز در تنظیف و لایروبی کانال‌ها و مسیل‌های شهری، نیاز به مشارکت همگانی از سوی شهروندان نیز احساس می‌شود. شاید بخشی از آلودگی و بوی بد کانال‌ها و جوب‌ها از پسماندهای رهاشده در معابر باشد. مدیریت اصولی پسماندها و همکاری با مجموعه شهرداری تبریز در جمع‌آوری بهینه پسماند شهری می‌تواند تا حد زیادی از معضلات شهری همچون معضل بوی نامطبوع کانال‌ها پیشگیری کند.

انتهای پیام/