عملیات ساماندهی و بهسازی پیاده رو خیابان پاستور جدید
عملیات ساماندهی و بهسازی پیاده رو خیابان پاستور جدید

به گزارش عصر دهیار، از سوی معاونت فنی و عمرانی منطقه، ساماندهی و بهسازی قسمتی از پیاده رو خیابان پاستور جدید با انجام عملیات تخریب کف سازی مستهلک آن، به اجرا درآورده است.معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۲ تبریز این فعالیت را به منظور رفاه حال شهروندان به هنگام تردد از معابر شهری و […]

به گزارش عصر دهیار، از سوی معاونت فنی و عمرانی منطقه، ساماندهی و بهسازی قسمتی از پیاده رو خیابان پاستور جدید با انجام عملیات تخریب کف سازی مستهلک آن، به اجرا درآورده است.
معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۲ تبریز این فعالیت را به منظور رفاه حال شهروندان به هنگام تردد از معابر شهری و برای رفع موانع عبوری آنان با مدنظر قرار دادن تامین امنیت عبوری عابرین پیاده، اجرائی کرده و اقدام به کف سازی مجدد مسیر خواهد کرد.
با توجه به اینکه خیابان پاستور جدید از مسیرهای منتهی به بلوار آزادی و میدان آبرسان به شمار می آید و روزانه مورد تردد عده کثیری از شهروندان قرار دارد، ساماندهی پیاده رو مسیر مذکور، از سویی دیگر با هدف آسانی تردد ساکنین محل نیز، اجرائی شده است.