به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس جزئیات قانون مالیات بر خانه‌های خالی، ضرایب مالیاتی در این قانون برای خانه‌های خالی مشخص شده است. این ضرایب عبارت است از: ۱- مالیات سال اول ماهانه: ۶ برابر مالیات اجاره  ۲- سال دوم ماهانه: ۱۲ برابر مالیات اجاره ۳- مالیات سال سوم ماهانه ۱۸ برابر مالیات اجاره است ضرایب مالیاتی […]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس جزئیات قانون مالیات بر خانه‌های خالی، ضرایب مالیاتی در این قانون برای خانه‌های خالی مشخص شده است.

این ضرایب عبارت است از:

۱- مالیات سال اول ماهانه: ۶ برابر مالیات اجاره 

۲- سال دوم ماهانه: ۱۲ برابر مالیات اجاره

۳- مالیات سال سوم ماهانه ۱۸ برابر مالیات اجاره است

ضرایب مالیاتی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای بیش از ۵ خانه خالی در هر سال باشند دو برابر اعمال می شود.

همچنین ثبت نکردن اطلاعات ملکی از سوی مالک، بهره‌بردار یا ساکن خانه برابر آنچه در قانون قید شده از خدماتی مانند محرومیت در موضوعاتی نظیر ۱- تعویض پلاک خودرو، ۲- اعمال خدمات سیاست های حمایتی یارانه‌ای و کمک معیشتی، ۳- ثبت نام مدارس، ۴- افتتاح حساب، ۵- صدور دسته چک، ۶- فروش انشعاب آب برق گاز و تلفن، ۷- ارسال اسناد و مدارک از جمله گذرنامه و گواهینامه و ۸- خوابگاه دانشجویی به همراه دارد.

انتهای پیام/