سرپرست جدید مدیریت تعاون روستایی استان آذربایجان شرقی منصوب شد
سرپرست جدید مدیریت تعاون روستایی استان آذربایجان شرقی منصوب شد

اکبر رنجگران طی حکمی از طرف محمد علی نیکبخت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بعنوان سرپرست تعاون روستایی استان آذربایجان شرقی منصوب شد.

به گزارش عصر دهیار، طی حکمی از طرف محمد علی نیکبخت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ، آقای اکبر رنجگران به عنوان سرپرست تعاون روستایی استان آذربایجان شرقی منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است: نظر به ظرفیت و قابلیت های فراوان آن استان ، پیگیری مجدانه در اجرای برنامه های حمایت، ‌هدایت و نظارت بر تشکلها و شبکه گسترده تعاونیها، اعم از روستایی، تولید و کشاورزی به منظور خدمات رسانی مطلوب و بکار گیری فناوری در حوزه کشاورزی و توسعه و ترویج کشاورزی مورد انتظار است.

انتهای پیام/