معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستري آذربایجان شرقی گفت: راهنمایی و تنظیم دقیق دادخواست، از مهمترین وظایف دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است و باید سعی کنند از ورود دادخواست بی نتیجه و بیهوده جلوگیری کنند و با ارشاد مناسب حقوقی، در جهت پیشگیری از ورود دعاوی بی نتیجه اقدام کنند.

به گزارش عصر دهیار به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مجید فراهانی در جلسه هماهنگی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان بر حضور مستمرّ مدیران دفاتر خدمات قضایی در دفتر و درج اطلاعات دقیق اشخاص در سامانه «ثنا» تأکید کرد و ادامه داد: عدم نظارت مدیران دفاتر الکترونیک خدمات قضایی بر فعالیت دفتر موجب مشکلات عدیده ای از جمله اطاله دادرسی می شود؛ برای تمدید پروانه دفاتری که مدیر دفتر بدون عذر موجه در دفتر حضور نداشته باشد سخت گیری بیشتری اعمال خواهد شد.
وی نوع رفتار دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را در جلوگیری از اطاله دادرسی و تکریم ارباب رجوع تأثیرگذار دانست و بر تکریم ارباب رجوع تأکید کرد و افزود: رفتار و گفتار مدیران و کارکنان دفاتر خدمات قضایی با مراجعین بایستی با رعایت حداکثر احترام و تکریم باشد؛ مدیران دفاتر بایستی نسبت به افزایش انگیزه کارشناس حقوقی و سایر کارکنان اقدام نمایند.
فراهانی بر اتخاذ رویه واحد در عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تأکید کرد و ادامه داد: ارتباط دادگستری با دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بایستی ارتباطی مستمرّ، مداوم و پیگیرانه باشد؛ با عنایت به اینکه دستورات معاونین ارجاع دستور قضایی می باشد لذا مدیران دفاتر از مقاومت در مقابل دستورات معاونین ارجاع خودداری نموده و همکاری و هماهنگی بیشتری از خود در قبال توصیه های ایشان نشان دهند.
معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستري استان تعداد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در استان را ۴۹ دفتر اعلام کرد و با اشاره به مشکل قطعی های مکرر در سامانه که توسط مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مطرح شد اظهار داشت: در مواقع قطعی سامانه، مدیران دفاتر صرفاً در خصوص ارباب رجوعی که آخرین روز مهلت اعتراض ایشان می باشد اقدام به مکاتبه با معاونت نمایند.
وی افزود: راهنمایی و تنظیم دقیق دادخواست، از مهمترین وظایف دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است و باید سعی کنند از ورود دادخواست بی نتیجه و بیهوده جلوگیری کنند و با ارشاد مناسب حقوقی، در جهت پیشگیری از ورود دعاوی بی نتیجه اقدام کنند.
هاشم زاده رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری استان نیز برخی نکات حفاظتی را متذکر شد و بر نصب دوربین مداربسته در دفتر خدمات الکترونیک قضایی و حساسیّت مدیران و کارکنان دفتر نسبت به خروج اطلاعات شخصی افراد تأکید کرد.
در این جلسه مقرّر شد مدیران دفاتر خدمات قضایی استان در خصوص رفع نواقص و ایرادها، اقدام لازم را با هماهنگی کامل انجام دهند.