ضلع شمالی میدان آذربایجان که سالهاست وضعیت نابسامانی داشته و موجبات آزرده خاطر کردن شهروندان و گردشگران گردیده و منطقه وسیعی از بهترین منطقه شهری را اشغال و جلوه زشت و نامطبوعی ایجاد نموده است.

عصر دهیار: یادداشت- دکتر هوشنگ پاکدل، معاون سابق ساخت و توسعه راه آهن ، بنادر و فرودگاههاي وزارت راه و شهرسازی// امروزه سیاست‌ها ، برنامه‌ها و طرح‌های توسعه شهری و نیز تدوین اهداف یکپارچه اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی بایستی در رأس سیاستگذاری و مدیریت شهری قرار گیرد. تا منجر به توسعه پایدار شهری گردد.

لذا یکی از راههای رسیدن به این اهداف استفاده بالقوه از مکان های فرسوده و مرده شهری است و رفع معضلات و ساماندهی و زنده کردن این مکانهاست.

بعنوان نمونه  استفاده از پتانسیل بالقوه ضلع شمالی میدان آذربایجان که سالهاست وضعیت نابسامانی داشته و موجبات آزرده خاطر کردن شهروندان و گردشگران گردیده و منطقه وسیعی از بهترین منطقه شهری را اشغال و جلوه زشت و نامطبوعی ایجاد نموده است.

کدام مدیریت کار آمد اجازه میدهد در بهترین و مرغوبترین مکان یک شهر بعنوان دپوی ماشین آلات فرسوده و پارکینک شرکت واحد استفاده گردد ؟

استراتژی شهرداری برای ساماندهی ضلع شمالی میدان آذربایجان (مکان فعلی پایانه شمالغرب و پارکینک فعلی شرکت واحد) چیست؟ آیا شهرداری استراتژی خاص و مناسبی  برای زیبا سازی و ساماندهی ضلع شمالی حاشیه بزرگترین مبادی ورودی شهری دارد؟

پیشنهاد میکنم بلحاظ موقعیت مناسب منطقه و واقع شدن در حاشیه بزرگترین میدان مبادی ورودی شهرتبریز در مجاورت مسیل رودخانه وهمچنین واقع شدن در مسیر پر تردد مسافرین و گردشگران با تغییر کاربری این منطقه و انتقال پارکینک شرکت واحد به مکان مناسب دیگر  و شیفت و جابجائی پایانه مسافربری شمالغرب به سمت پارکینک فعلی ( و احداث پایانه ای مشابه پایانه میدان آرژانتین تهران)  ، با زیبا سازی و ایجاد فضای سبز و نور پردازی  در حاشیه مسیل رودخانه و در محل فعلی پایانه ، مکانی دلنشین و زیبا با جلوه های ویژه ،  مکانی اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی برای شهروندان تبریزی بیافرینیم. تا چهره و نمای زشت کنونی محو گردد.