خط کشی محوری ۱۲۰ هزار متر از معابر منطقه ۱ تبریز
خط کشی محوری ۱۲۰ هزار متر از معابر منطقه ۱ تبریز

به گزارش عصر دهیار، اکبر پورخردمند بیان کرد: با توجه به اجرای طرحهای نهضت آسفالت و اصلاح آن در سطح منطقه طی سال ۹۹ که بالغ بر ۴۹ هزار تن توزیع شده بود و جهت ایجاد ایمنی و روان سازی معابر و پیشگیری از مخاطرات و هدایت استاندارد خودروها در مسیرهای اصلی و فرعی سطحی منطقه، […]

به گزارش عصر دهیار، اکبر پورخردمند بیان کرد: با توجه به اجرای طرحهای نهضت آسفالت و اصلاح آن در سطح منطقه طی سال ۹۹ که بالغ بر ۴۹ هزار تن توزیع شده بود و جهت ایجاد ایمنی و روان سازی معابر و پیشگیری از مخاطرات و هدایت استاندارد خودروها در مسیرهای اصلی و فرعی سطحی منطقه، اداره حمل و نقل و ترافیک معاونت فنی و عمرانی این منطقه اقدام به خط کشی های ویژه ای تمامی معابر کرد.
شهردار منطقه ۱ گفت : بر همین اساس حدود ۱۲۰ هزار متر خط کشی محوری معابر با رنگ سرد و دو جزئی طی سال ۹۹ از سوی منطقه اجرا و به اتمام رسید که در این بخش سرعتکاه، عابر پیاده و خطوط سر جزیره نیز انجام یافت.
وی افزود : این اقدامات در سال ۱۴۰۰ نیز طبق برنامه ریزی و بر حسب نیاز معابر سریعاً به صورت شبانه جهت عدم ترافیک و تسریع در امورات انجام می یابد.