اخبار شرکتها ؛ نامگذاری سال ۱۴۰۰ به نام تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها، باز هم اهمیت بسیار زیاد تولید در اقتصاد کشور را نشان می دهد. این نامگذاری، چشم انداز و افق اجرایی کشور را با محوریت اقتصادی تولید محور، هوشمند و تسهیل گر مشخص کردند. بسیاری از کارشناسان معتقدند در شرایط تحریمی کشور که فروش نفت […]

اخبار شرکتها ؛ نامگذاری سال ۱۴۰۰ به نام تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها، باز هم اهمیت بسیار زیاد تولید در اقتصاد کشور را نشان می دهد. این نامگذاری، چشم انداز و افق اجرایی کشور را با محوریت اقتصادی تولید محور، هوشمند و تسهیل گر مشخص کردند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند در شرایط تحریمی کشور که فروش نفت به مشکل خورده است، یکی از مهمترین راهکارها برای دور زدن تحریم ها، تمرکز بر صادرات کالاهای غیر نفتی است.

برای شتاب بخشیدن به صادرات باید به ماهیت ساختار موجود و سپس ایجاد تحول ساختاری در حوزه تولید با التزام به صادرات توجه کرد. با توجه به شعار سال، مسئولان اجرایی با مشارکت بخش خصوصی اعم از تولید کنندگان و صادرکنندگان می‌توانند اقداماتی را برای تغییر این روند و افزایش صادرات غیرنفتی انجام دهد.

گام اول در تحقق شعار سال، پشتیبانی و مانع زدایی از تولید داخلی با محوریت کالاهای صادراتی و به ویژه صادرات کالاهای غیر نفتی است. با استفاده از افزایش تولید، اولا می توان تقاضای داخلی را پاسخ داد و در ثانی می توان از کالاهای تولید شده برای صادرات و ارزآوری استفاده کرد.

یکی از راه های پشتیبانی از تولید، پشتیبانی و حمایت از صادرات است. صادرات در کشور دارای مشکلات و موانع متعددی است که برخی از آنها شامل موانع پیمان سپاری ارزی، نوسانات نرخ ارز،، افزایش هزینه تولید، عدم بازاریابی مناسب و … است. تعیین راهبرد مناسب تجاری به منظور پشتیبانی از صادرکنندگان برای کشور و نحوه تعامل با اقتصاد جهانی از گام های مهم سیاستگذاری اقتصادی کشور بوده و وجود چنین راهبرد مناسبی، باعث می شود صادرکنندگان امکان برنامه ریزی برای بازاریابی محصولات خود و افزایش تولید و اشتغال را داشته باشند. 

با این وصف یکی دیگر از مهم ترین مشکل تولید و صادرات غیرنفتی کشور این است که با ضعف سیاست های تجاری پشتیبانی کننده در کشور مواجهه هستیم. یکی از نهادهایی که می تواند از صادرکنندگان حمایت و پشتیبانی زیادی انجام دهد، صندوق ضمانت صادرات ایران است. 

طبق اساسنامه صندوق، موضوع فعالیت صندوق عبارت است از انجام تمامی تکالیف و اختیارات قانونی، تضمین سرمایه‌گذاریها و ایجاد تسهیلات لازم در راستای توسعه و‌گسترش صادرات کشور و ضمانت مطالبات صادرکنندگان کالاها و خدمات، از خریداران خارج از کشور در قبال خطرات حاصل از عواملی که به طور معمول‌شرکتهای بیمه تجاری آنها را بیمه نمی‌کنند و نیز ناشی از اموری که در زیر می‌آید، مشروط بر این که نتیجه عدم ایفای تعهدات صادرکننده نباشد. امور مزبور‌عبارت هستند از:

ورشکستگی یا اعسار خریدار، استنکاف خریدار از قبول خدمات یا کالاهای صادرشده، خودداری خریدار از پرداخت برات در سررسید، عدم پرداخت بهای کالا یا خدمات در سررسید مربوط، اعمال سیاستهای مربوط به محدودیتهای وارداتی و ارزی در کشور خریدار، بروز جنگ یا حالت جنگ، تیره شدن روابط یا قطع رابطه سیاسی با کشور خریدار به نحوی که در نتیجه آن، صادرکننده موفق به دریافت مطالبات خود در سررسید آنها نشود،  اعمال سیاستهای اقتصادی که موجب مسدود شدن مطالبات صادرکنندگان شود، سلب مالکیت از خریدار کالای یا خدمات در خارج از کشور بر اثر ملی شدن یا مصادره اموال به نحوی که صادرکننده موفق به دریافت مطالبات خود‌نشود، سایر عوامل خارج از حیطه اختیار صادرکننده و خریدار که به تشخیص هیأت مدیره صندوق موجب عدم وصول مطالبات صادرکننده شود.

هر یک از وظایف بیان شده در اساسنامه صندوق در صورتی که برای صادرکنندگان اجرایی شود، می تواند حمایت و پشتیبانی زیادی را از تولیدکنندگان انجام دهد. این مساله می تواند در سال جاری که سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها نامگذاری شده است کمک شایان توجهی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان باشد.

انتهای پیام/ب