به گزارش عصر دهیار، جمشید نقش‌کار با بیان این خبر گفت: توسعه کانال‌ها و احداث آبروها، یکی از برنامه‌های عمده‌ای است که شهرداری منطقه چهار طی سه سال اخیر به منظور تقویت اهداف زیست‌محیطی در دستور کار قرار داده است.وی گفت: در همین راستا، عملیات احداث کانال آبرو خیابان شمس‌تبریزی در محدوده منطقه چهار به منظور […]

به گزارش عصر دهیار، جمشید نقش‌کار با بیان این خبر گفت: توسعه کانال‌ها و احداث آبروها، یکی از برنامه‌های عمده‌ای است که شهرداری منطقه چهار طی سه سال اخیر به منظور تقویت اهداف زیست‌محیطی در دستور کار قرار داده است.
وی گفت: در همین راستا، عملیات احداث کانال آبرو خیابان شمس‌تبریزی در محدوده منطقه چهار به منظور هدایت اصولی آب‌های سطحی سال گذشته اجرا شد.
معاون فنی و عمرانی شهردار منطقه ۴ تبریز با اشاره به اینکه پس از اتمام احداث کانال، عملیات دال‌گذاری مسیر به طول ۱۳۰۰ متر با هزینه بالغ بر بیست میلیارد ریال اجرا شد.
نقش‌کار با بیان اینکه دال‌های بتنی در اندازه یک متر در نیم به صورت مسلح توسط شرکت خانه‌سازی پیش‌ساخته آذربایجان تامین شد، اضافه کرد: ۲۶۰۰ دال بتنی در مسیر استفاده شده است.