توزیع آسفالت به مساحت بیش از ۳۲۰۰ مترمربع
توزیع آسفالت به مساحت بیش از ۳۲۰۰ مترمربع

به گزارش عصر دهیار، رسول وظیفه شناس با اعلام خبر تداوم بی وقفه عملیات بهسازی معابر گفت: در راستای اجرای نهضت آسفالت و به منظور تسهیل در عبور و مرور شهروندان و بهسازی محلات؛ عملیات آسفالت ریزی معابر اصلی و فرعی در سطح منطقه برحسب نیازسنجی و اولویت بندی های انجام یافته بدون وقفه و […]

به گزارش عصر دهیار، رسول وظیفه شناس با اعلام خبر تداوم بی وقفه عملیات بهسازی معابر گفت: در راستای اجرای نهضت آسفالت و به منظور تسهیل در عبور و مرور شهروندان و بهسازی محلات؛ عملیات آسفالت ریزی معابر اصلی و فرعی در سطح منطقه برحسب نیازسنجی و اولویت بندی های انجام یافته بدون وقفه و بصورت شبانه روزی در حال انجام است.

او  افزود: در همین راستا از ابتدای سال جاری تاکنون اقدامات وسیعی در سطح این حوزه انجام پذیرفته بر همین اساس ۳۲۰۰متر مربع از معابر سطح منطقه با ۳۵۰ تن آسفالت؛   توسط اکیپ های مجزا در نقاط مختلف منطقه توزیع شده است که باعث ساماندهی و لکه گیری، آسفالت اساسی و چاله زدائی گشته است.

شهردار منطقه ۱۰ خاطر نشان کرد: در این مدت کوی شرشرا، کوچه پنجعلی پور و… به صورت کامل آسفالت اساسی شدند که بالغ بر ۲۶۵ تن آسفالت ریزی در این مسیرها انجام یافته است و در کنار آن لکه گیری آسفالت به اندازه ۸۵ تن در محلاتی از قبیل: دارائی سوم، مفتح، اتوبان پاسداران و… به همت اکیپ های چندگانه آسفالت معاونت فنی و عمرانی و معاونت خدمات شهری منطقه انجام یافته است.