تعرفه پارک حاشیه ای در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد
تعرفه پارک حاشیه ای در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد

به گزارش عصر دهیار؛ از ۱۵ فروردین ماه تعرفه خدمات پارک حاشیه ای اعمال می شود. مدیران و کارشناسان و پیمانکاران مجموعه سازمان حمل و نقل و ترافیک با آگاهی و اشرافیت کامل بر مفاد تعرفه در جهت ارایه خدمات بهینه و مطلوب به شهروندان کوشا خواهند بود. تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات در آدرس http://Daramad.tabriz.ir قابل دسترسی […]

به گزارش عصر دهیار؛ از ۱۵ فروردین ماه تعرفه خدمات پارک حاشیه ای اعمال می شود. مدیران و کارشناسان و پیمانکاران مجموعه سازمان حمل و نقل و ترافیک با آگاهی و اشرافیت کامل بر مفاد تعرفه در جهت ارایه خدمات بهینه و مطلوب به شهروندان کوشا خواهند بود.
 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات در آدرس http://Daramad.tabriz.ir قابل دسترسی است.