اصلاحیه آگهی مزایده عمومی ( ۱۱۰-۱۴۰۰ )
اصلاحیه آگهی مزایده عمومی ( ۱۱۰-۱۴۰۰ )

شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد تا مالکیت ” یک قطعه زمین مسکونی ” با مشخصات ذیل را از طریق مزایده‌ی عمومی به داوطلبان حقیقی یا حقوقی، واگذار نماید: شرح مشخصات زمین مسکونی ردیف آدرس  کاربری مساحت به متر مربع ارزش هر متر مربع قیمت کارشناسی  پایه ۱ قطعه مسکونی […]

شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد تا مالکیت ” یک قطعه زمین مسکونی ” با مشخصات ذیل را از طریق مزایده‌ی عمومی به داوطلبان حقیقی یا حقوقی، واگذار نماید:

شرح مشخصات زمین مسکونی

ردیف

آدرس 

کاربری

مساحت به متر مربع

ارزش هر متر مربع

قیمت کارشناسی

 پایه

۱

قطعه مسکونی واقع در بخش ۱۰ تبریز؛ فاز دوم شهرک نور- خیابان نگارستان- نبش ۱۲ متری ثمین قطعه ۴۷۵

مسکونی

۲۵۵/۳۹

۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال

۴۵٫۹۷۰٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال

کلیه‌ی علاقمندان به مشارکت در مزایده می توانند از ساعت ۸ صبح روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ لغایت پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ، با بهمراه داشتن رسید واریز مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال به حساب جاری شماره ۱۰۰۸۰۹۷۷۴۴۴۰ نزد بانک شهر، شعبه شهرداری تبریز (به نام شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز)، ضمن مراجعه به امور حقوقی و قراردادهای شرکت به آدرس « تبریز؛ شهرک نور؛ انتهای بلوار لاله‌ی غربی؛ کوی میخک  ؛ طبقه اول ساختمان مرکزی شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه؛  اتاق ۱۰۶ »  مراجعه و اسناد را دریافت  نمایند.

مزایده گزار در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و به پیشنهاداتی که مطابق شرایط مندرج در اسناد مزایده تنظیم یا ارائه نشده باشند،ترتیب اثر داده نخواهد شد.   

      ضمناً این آگهی در سایت شرکت به نشانی  metro.tabriz.ir نیزدرج می­گردد .