ارائه آموزش‌های مهارتی برای حدود ۵۰ هزار نفر در آذربایجان شرقی
ارائه آموزش‌های مهارتی برای حدود ۵۰ هزار نفر در آذربایجان شرقی

رضا اختیار وکالتی افزود: آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در حوزه‌های خدمات، صنعت، فرهنگ و هنر و کشاورزی توسط دو بخش دولتی و خصوصی به علاقمندان حوزه مهارت، ارائه می‌شود. وی ادامه داد: در سال ۹۹، خدمات آموزشی در پادگان‌ها، کارگاه‌های ثابت شهری و سیار، زندان، صنایع، عشایر، آسیب دیدگان اجتماعی، کارگاه‌های مهارت آموزی در محیط کار واقعی، […]

رضا اختیار وکالتی افزود: آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در حوزه‌های خدمات، صنعت، فرهنگ و هنر و کشاورزی توسط دو بخش دولتی و خصوصی به علاقمندان حوزه مهارت، ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: در سال ۹۹، خدمات آموزشی در پادگان‌ها، کارگاه‌های ثابت شهری و سیار، زندان، صنایع، عشایر، آسیب دیدگان اجتماعی، کارگاه‌های مهارت آموزی در محیط کار واقعی، ضمن کار و مرکز مدیرت مهارت آموزی و مشاوره شغلی از سوی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای ارائه شده است.

وی گفت: از مجموع آموزش‌های ارائه شده در بخش دولتی، مراکز ثابت و سیار شهری با ارائه ۱۱ هزار و ۴۸۰ نفر دوره، روستاها و عشایر ۱۱۵۸ نفر، پادگان ۳۵۳۳ نفر، زندان ۲۸۵۵ نفر، سکونتگاه‌های غیر رسمی ۵۹۶ نفر، کارگاه مهارت آموزی در محیط کار واقعی ۷۶۷ نفر، مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی ۴۰۷ نفر دوره، آسیب دیدگان اجتماعی ۷۵ نفر و ضمن کار نیز ۳۵۲ نفر دوره را به خود اختصاص داده‌اند.

اختیار وکالتی اظهار کرد: از مجموع آموزش‌های مهارتی ارائه شده به مهارت آموزان، ۱۸ هزار و ۷۸۶  نفر بانوان و ۳۱ هزار و ۲۲ نفر نیز آقایان بودند.

وی ادامه داد: در بخش دولتی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در خوشه‌های صنعت به تعداد ۱۲ هزار و ۱۴۳نفر، فرهنگ و هنر ۱۲۳۸ نفر، خدمات ۵۶۱۲ نفر و کشاورزی ۱۳۱۳ نفر دوره و در بخش خصوصی ( آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد) نیز در خوشه خدمات ۱۹ هزار و ۵۷۸ نفر دوره، خوشه صنعت، ۸۲۷۲ نفر، خوشه کشاورزی ۱۵۶ نفر و خوشه فرهنگ و هنر نیز ۱۴۹۶ ارائه شده است.

به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان، وی خاطرنشان کرد: عملکرد آموزش‌های ارائه شده این اداره کل در دو بخش دولتی و خصوصی در سال گذشته بر اساس نفر- ساعت، ۱۲میلیون و ۹۳۹ هزار و ۶۶۹ نفر- ساعت بوده است.

انتهای پیام