احداث مرکز معاینه فنی خودروهای سبک
احداث مرکز معاینه فنی خودروهای سبک

به گزارش عصر دهیار، رضا جمالی مدیر سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز در حاشیه این جلسه گفت:کمیته کارشناسی در این جلسه در خصوص بازگشایی پاکت های فراخوان عمومی ۲ خط معاینه فنی خودروهای سبک در قالب یک مرکز معاینه فنی دو خطه در مناطق فاقد معاینه فنی خودرو تصمیم گیری کرد.وی افزود:فراخوان فوق الذکردر […]

به گزارش عصر دهیار، رضا جمالی مدیر سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز در حاشیه این جلسه گفت:کمیته کارشناسی در این جلسه در خصوص بازگشایی پاکت های فراخوان عمومی ۲ خط معاینه فنی خودروهای سبک در قالب یک مرکز معاینه فنی دو خطه در مناطق فاقد معاینه فنی خودرو تصمیم گیری کرد.
وی افزود:فراخوان فوق الذکردر ۲ نوبت توسط مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز و با مطالعات و هماهنگی های سازمان حمل ونقل ترافیک انجام گرفت.
جمالی خاطرنشان کرد: این فراخوان شناسایی در راستای ارتقای سطح خدمات رسانی بهینه به شهروندان و تسهیل و تسریع امور و با در نظر گرفتن حفظ و ارتقای ایمنی و  مسائل زیست محیطی و با مشارکت بخش خصوصی انجام می گیرد.
وی ادامه داد: در این جلسه پیشنهادات بررسی و جهت طی مراحل قانونی به سازمان حمل و نقل ترافیک ارجاع داده شد.