اجرای ۵۵۰ مترمربع کف سازی و ترمیم پیاده رو در مسیر خیابان گلکار
اجرای ۵۵۰ مترمربع کف سازی و ترمیم پیاده رو در مسیر خیابان گلکار

به گزارش عصر دهیار، به منظور ساماندهی وضعیت پیاده روهای مسیر خیابان گلکار و ایجاد بسترهای مناسب جهت ایجاد مسیری روان و ایمن به منظور تردد شهروندان، عملیات ساماندهی، کف سازی و ترمیم این خیابان توسط اکیپ های خدماتی منطقه اجرائی شد.در این مسیر حدود ۵۵۰ مترمربع از پیاده روها ترمیم و کف سازی گردید […]

به گزارش عصر دهیار، به منظور ساماندهی وضعیت پیاده روهای مسیر خیابان گلکار و ایجاد بسترهای مناسب جهت ایجاد مسیری روان و ایمن به منظور تردد شهروندان، عملیات ساماندهی، کف سازی و ترمیم این خیابان توسط اکیپ های خدماتی منطقه اجرائی شد.
در این مسیر حدود ۵۵۰ مترمربع از پیاده روها ترمیم و کف سازی گردید که این امر باعث رفع مخاطرات برای شهروندان گرامی در مسیر مذکور می شود.