به گزارش عصر دهیار، علی مدبر شهردار منطقه ۸ ضمن اعلام خبر فوق افزود: پروژه ساماندهی خیابان شفاعیه شامل سنگفرش کل مسیر، تعریض پیاده روها، نصب مبلمان شهری و سیستم روشنایی همگون با بافت تاریخی مسیر است که سنگفرش مسیر اصلی، طی روزهای اخیرتکمیل شده و سنگفرش پیاده رو های مسیر نیز با سنگ اسپراخون در حال […]

به گزارش عصر دهیار، علی مدبر شهردار منطقه ۸ ضمن اعلام خبر فوق افزود: پروژه ساماندهی خیابان شفاعیه شامل سنگفرش کل مسیر، تعریض پیاده روها، نصب مبلمان شهری و سیستم روشنایی همگون با بافت تاریخی مسیر است که سنگفرش مسیر اصلی، طی روزهای اخیرتکمیل شده و سنگفرش پیاده رو های مسیر نیز با سنگ اسپراخون در حال اجرا می باشد.
مدبر افزود: به منظور تسهیل در تردد عابرین پیاده در دو ضلع شرقی و غربی خیابان شفائیه، پیاده رو های عابر پیاده احداث نموده ایم که با سنگ اسیپراخون در حال کف سازی میباشد و  برآنیم طی روزهای آتی این پروژه را به بهره برداری نهایی برسانیم.
مدبر به سیاستهای پیاده محور سازی منطقه تاریخی فرهنگی شهر اشاره نموده و بر تداوم توسعه زیرساختهای شهر پیاده محور و آرام سازی معابر در هسته مرکزی شهر تاکید کرد.