اجرای طرح محرومیت زدایی در ١٢٠٠ روستا
اجرای طرح محرومیت زدایی در ١٢٠٠ روستا

مسئول قرارگاه محرومیت زدایی منطقه ۵سپاه گفت: طی دوسال ازفعالیت این قرارگاه در مناطق محروم استان های خوزستان، فارس و بوشهر تاکنون دربیش از هزار و ٢٠٠ روستا طرح محرومیت زدایی اجرا شد.

به گزارش عصر دهیار به نقل از  مهر، ابراهیم احمدی در جمع خبرنگاران اضافه کرد: این قرارگاه برای این هدف ایجاد شده تا بتواند فارغ از نگاه‌های سیاسی نسبت به فعالیت‌های محرومیت زدایی در روستاهای محروم اقدام کنیم.

وی در خصوص شاخص‌های محرومیت در مناطق روستایی نیز بیان کرد: شاخص‌های نظیر خدمات سلامت، فرهنگ، ایجاد اشتغال، فراهم بودن زیرساخت از جمله شاخص‌های مدنظر برای اغاز فعالیت‌های محرومیت زدایی در روستا است که همین شاخص‌ها باعث ایجاد مدل تخصصی محرومیت زدایی شده اس ت.

احمدی با اشاره به اینکه مدل‌های محرومیت زدایی هر منطقه نسبت به سایر منطقه‌ها متفاوت است عنوان کرد: مدل محرومیت زدایی که در این قرارگاه ایجاد شده است قرار است که در ۴٠٠ نقطه اجرایی شود و پس از آن نیز در کل کشور این طرح‌ها اجرایی شود.

او در خصوص ساز و کار این برنامه‌های محرومیت زدایی نیز تصریح کرد: در ابتدا شاخص‌های محرومیت زدایی در نظر گرفته شده است و زمانی فعالیت‌های محرومیت زدایی در مناطق به پایان می‌رسد که مناطق محروم در شاخص‌های مورد ارزیابی ابتدای دارای رشد محسوسی باشد.

مسئول قرارگاه محرومیت زدایی منطقه ۵ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: طی دوسال از فعالیت این قرارگاه در مناطق محروم استان‌های خوزستان، فارس و بوشهر تاکنون بیش از هزار و ٢٠٠ روستا در قالب ١٠٠ نقطه فعالیت محرومیت زدایی در آنان اجرا شد.

وی در خصوص اجرای برنامه‌های فرهنگی در روستاها نیز گفت: محور فعالیت‌های فرهنگی امام جماعت روستاها هستند و امام روستاها در کنار زندگی روزمره در روستاها به دنبال بهبود شاخص‌های معیشتی و کیفیت زندگی افراد روستاها خواهند بود.

احمدی افزود: برنامه‌های که قرار است در روستاها انجام شوند دارای دستگاه اجرایی همکار هستند البته مردم نیز در طرح‌های عمرانی شریک بوده‌اند و مشارکت مردمی نیز در این طرح‌ها از جمله ویژگی‌های شاخص طرح‌های است که در روستاها اجرایی می‌شود.

مسئول قرارگاه محرومیت زدایی منطقه ۵ در خصوص استان فارس نیز گفت: تاکنون ٧ میلیارد و ٢٠٠ میلیون تومان توسط سپاه استان فارس برای رفع محرومیت از روستاها تخصیص یافته است.

احمدی با تاکید بر اینکه بیش از ١۵۶ پروژه محرومیت زدایی در فارس اجرا خواهد شد بیان کرد: تاکنون بیش از ٧٩ پروژه در فارس اجرا شده است که از این میزان بیش از ۴٠ پروژه به بهره برداری اولیه رسیده است.

او در خصوص اهم طرح‌های اجرایی نیز اظهار کرد: تأمین آب شرب، مرمت قنوات، احداث بند و پل، ایجاد فرستنده دیجیتال تلویزیون، ایجاد راه دسترسی، مرمت مدارس و مساجد و خانه‌های بهداشت ازجمله طرح‌های است که در شهرستان‌های نوراباد، کازرون، استهبان، جهرم، خرم بید و اقلید اجرا شده است.