آغاز مرمت پایه های ۹ و ۱۰ عمارت ساعت
آغاز مرمت پایه های ۹ و ۱۰ عمارت ساعت

به گزارش عصر دهیار، عادل پور قربان معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸ ضمن اعلام خبر فوق افزود: با توجه به فرسودگی پایه های دیوار بیرونی عمارت شهرداری، معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸، طی ماه های اخیر عملیات مرمتی و ساماندهی این پایه ها را آغاز نموده و طی آن علاوه برتیشه زنی […]

به گزارش عصر دهیار، عادل پور قربان معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸ ضمن اعلام خبر فوق افزود: با توجه به فرسودگی پایه های دیوار بیرونی عمارت شهرداری، معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸، طی ماه های اخیر عملیات مرمتی و ساماندهی این پایه ها را آغاز نموده و طی آن علاوه برتیشه زنی سنگ پایه ها، عملیات آرماتور بندی و ستون بندی پایه ها را اجرایی نموده و ستون ها را مطابق طرح اولیه احیا و نوسازی می کنیم. 
پور قربان افزود: تا کنون ۸ عدد از پایه های دیوار را تکمیل نموده و پایه های ۹و۱۰ را بعد از آرماتور بندی و ستون بندی پایه ها، مطابق طرح اولیه احیا و نوسازی خواهیم کرد.
وی افزود: در مرمت پایه های محوطه عمارت سعی می شود بیشتر از سنگ موجود قدیمی این پایه ها استفاده گردد تا هویت تاریخی آنها حفظ گردد.