به گزارش عصر دهیار، با توجه به بارش‌های اخیر و احتمال تداوم آن به منظور پیشگیری از انسداد کانال ها و جداول به ویژه مسیرهای زیر پلهای سطح منطقه طرح لایروبی و رفع مسدودی در محدوده های ذکر شده توسط اکیپ خدمات شهری آغاز شد. چندین اکیپ اجرایی در ۲۰ نقطه سطح حوزه طرح لایروبی و رفع […]

به گزارش عصر دهیار، با توجه به بارش‌های اخیر و احتمال تداوم آن به منظور پیشگیری از انسداد کانال ها و جداول به ویژه مسیرهای زیر پلهای سطح منطقه طرح لایروبی و رفع مسدودی در محدوده های ذکر شده توسط اکیپ خدمات شهری آغاز شد.
 چندین اکیپ اجرایی در ۲۰ نقطه سطح حوزه طرح لایروبی و رفع مسدودی ها را اجرا و با این اقدامات شاهد هدایت روان آب ها در این نقاط خواهیم بود.