به گزارش عصر دهیار، عادل پور قربان معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه۸، ضمن اعلام خبر فوق افزود: به دلیل حفاری های انجام یافته و خرابی آسفالت این مسیر، طی روزهای اخیر آسفالت ریزی و لکه گیری کوی دمشقیه و خیابان رضا نژاد را که وضعیت نامناسبی داشته و شهروندان را دچار مشکل می کرد، […]

به گزارش عصر دهیار، عادل پور قربان معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه۸، ضمن اعلام خبر فوق افزود: به دلیل حفاری های انجام یافته و خرابی آسفالت این مسیر، طی روزهای اخیر آسفالت ریزی و لکه گیری کوی دمشقیه و خیابان رضا نژاد را که وضعیت نامناسبی داشته و شهروندان را دچار مشکل می کرد، توسط عوامل  خدماتی منطقه ۸ اجرایی شده و آسفالت ریزی اساسی گردید.
وی افزود: طی این طرح  کلیه معابر این کوی، آسفالت ریزی و لکه گیری شده وبالغ بر۴ تن آسفالت ریزی شد.